Case omvandlare

Ange text för ändringsregister

Det här verktyget är bra för användare som arbetar med stora texter, eftersom bokstavens skiftläge ibland kan indikeras felaktigt. Utöver det finns det situationer när en kopierad text skrivs med versaler, eller vice versa.

I det här scenariot låter ärendekonverteraren dig snabbt byta ärenden även när du arbetar med större texter. Det här verktyget har funktioner för att ändra din texts versaler, gemener och versaler. Versaler betyder att konvertera en text med stora bokstäver och samma sak med gemener. Om du väljer alternativet versaler blir din text regelbunden, där alla nya meningar börjar med versaler.