Kasa dönüştürücü

Değişiklik kaydı için metin girin

Bu araç, büyük metinlerle çalışan kullanıcılar için iyidir, çünkü bazen harfin durumu yanlış gösterilebilir. Bunun ötesinde, kopyalanan bir metnin tamamı büyük harfle veya tam tersi şekilde yazıldığı durumlar vardır.

Bu senaryoda, vaka dönüştürücü, daha büyük metinlerle çalışırken bile vakaları hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Bu araç, metninizin büyük, küçük ve büyük harflerini değiştirme özelliklerine sahiptir. Büyük harf, bir metni tam büyük harfe dönüştürmek ve aynı şeyi küçük harfe dönüştürmek anlamına gelir. Büyük harf seçeneğinin seçilmesi, metninizi, tüm yeni cümlelerin büyük harflerle başladığı yerde, düzenli hale getirecektir.