Verktyg för teckenräkning

Skriv text

Totalt antal tecken: 0
Utan mellanrum: 0
Antal ord: 0

Det här verktyget är praktiskt för copywriters, rewriters, SEOs och arbetsgivare som kontrollerar jobbet som gjorts efter en anställd, eftersom effektivitet ofta handlar om antalet tecken. Dessutom kan vanliga webbanvändare också dra nytta av detta verktyg, eftersom många sociala medieplattformar också har teckenbegränsningar. För att analysera din text, kopiera den och klistra sedan in den i tjänstens fält, så ser du hur många tecken det finns i texten (inklusive eller exklusive blanksteg), tillsammans med det totala antalet ord. Det här verktyget är särskilt praktiskt eftersom du kan skriva din text direkt i dess stapel och omedelbart se hur många tecken det finns. Det här är väldigt lätt att använda, gör jobbet snabbt och gör kreatörernas liv enklare.