Lägg till prefix/suffix på en rad

Skriv in text eller lista

Detta verktyg är gjort för att lägga till prefix eller suffix i en lista med rader för att generera nya nyckelord. Med detta är det möjligt att lägga till valfritt prefix eller suffix (ett ord eller ett tecken) i början eller slutet av varje rad, vilket gör att du kan spara mycket tid, speciellt när du arbetar med en stor lista. Om du behöver göra ett tillägg till början av rader, välj prefixalternativet och suffixalternativet om du behöver lägga till radernas slut. Skriv in din lista i rutan, välj rätt alternativ och klicka på knappen Skicka. Verktyget sparar tid för personer som arbetar med olika sökord samtidigt.