UTM-taggbyggare

Fyll i fälten nedan för att skapa länk.

utm_source
utm_medium
utm_campaign
Valfria parametrar
utm_content
utm_term

utm_source
utm_medium
utm_campaign
Valfria parametrar
utm_content
utm_term

UTM-taggar är speciella parametrar till webbadresser som hjälper till att kontrollera en webbplatss trafikstatistik. Detta kan hjälpa till att utvärdera en annonskampanjs resultat eller ett nyhetsbrevs effektivitet. UTM:er hjälper också till att identifiera aspekter av en webbplatss publik (baserat på geografi, deras prylar och varifrån din trafik kommer).

Detta verktyg låter dig få den ultimata länken. För att göra det, fyll i informationsrutorna (sidans URL, kampanjkälla, kampanjmedium (den typ av annonser du använder), kampanjnamn (namn på en annonskampanj för att följa dess statistik), kampanjterm (valfritt) och kampanjinnehåll) och klicka på genereringsknappen för att få en UTM-tagg.