Whois lookup

Ange domän

Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att ta reda på information om din eller någon annan webbplatss registrering, eftersom denna information ofta används under tävlingsanalyser. För att använda det här verktyget anger du en IP-adress eller en webbplatsdomän i ett inmatningsfält och klickar på knappen Skicka. Du kommer att få information om slutdatum för ett domännamns hyra, och om ägaren glömmer att köpa det igen, kommer du att ha möjlighet att göra det. Dessutom, med tanke på att du känner till en webbplatss IP-adress, kommer du då att kunna få ägarens kontaktinformation (deras telefonnummer, e-postadress och ibland även riktig adress). Detta innebär att det finns ett brett spektrum av tredje parter som kan slå upp dessa uppgifter.