Konvertera text till kolumner

Gå in i listan som ska delas

Räkna rader:0

Det här verktyget kan vara användbart när du behöver dela upp en text i två kolumner. Avgränsaren kan vara vilken som helst du väljer (komma, punkt och annat), eller blanksteg som standard. För att få det att fungera, skriv in en text du vill dela upp i en ruta, välj hur du vill att din text ska delas upp och klicka på knappen. Vissa textfiler kan ta tid att konvertera om de görs manuellt, och ändå är många människor fortfarande omedvetna om denna funktion. Det här enkla verktyget är utformat för att göra ditt jobb enklare och göra det åt dig automatiskt.