Konvertera rader till kolumner

Ange listan som ska konverteras

Det här verktyget är användbart vid tillfällen då du måste omvandla data som skrivs i en rad till en kolumn eller vice versa, vilket ofta händer när du matat in data felaktigt. Detta kan ibland vara svårt att hålla reda på, samtidigt som du arbetar med mycket information, så det här verktyget är designat för att göra allt det här jobbet automatiskt, omvandla rader till kolumner och sätta eventuella avgränsare mellan ord du behöver. Allt du behöver göra är att klistra in din text i ett av två fält, sätta en avgränsare du vill använda i den andra lilla rutan och klicka på knappen Skicka.

Det här verktyget är särskilt användbart för SEO-specialister när de arbetar med sökord eller när de använder riktad reklam.