Alfabetisera en lista


Detta verktyg kan hjälpa dig att sortera alla numrerade eller markerade listdokument i alfabetisk ordning. Du kan också navigera i de avgränsare som detta verktyg tillhandahåller (nyrad, blanksteg, komma och semikolon, och för att få det att fungera behöver du helt enkelt klistra in din text i en speciell ruta och klicka på knappen. Som ett resultat kommer du att få din lista sorterad alfabetiskt, där listposterna kan vara namn, adresser, nummer eller något annat. Efter att sorteringen är klar kan du kopiera resultatet och använda det som du vill. Verktyget kommer väl till pass i olika scenarier, från läxor och till affärer och teknik fungerar.